Uudised > Paide Linna Toetused

Paide Linna Toetused

Toetuse taotlemiseks pöörduda Paide Linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistide poole Paide Sotsiaaltöökeskusesse, Aiavilja 13, Paides
Vajalik eelnev registreerimine kell 9.00-10.00 tel. 3838629
Sotsiaaltöö spetsialistide poole. 

 

TOITLUSTAMISE TOETUS (kool, lasteaed)- toetuse määramise aluseks on pere netosissetulek ühe pereliikme kohta. Koolitoidu toetust on õigus saada perel kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 150 euro. Lasteaia toidu toetust on õigus saada perel kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 150 euro.

Toetus määratakse koolis ja lasteaias toitlustamisel 50% lapsevanema poolt mastavast summast, tingimusel, et pere netosissetulek jääb kuni 20 eurot alla volikogu kehtestatud piirmäära.

Toetus määratakse koolis ja lasteaias toitlustamisel 100% lastevanemate poolt makstavast summast tingimusel, et pere netosissetulek jääb enam kui 20 eurot alla volikogu kehtestatud piirmäära.

LASTEAIA OSALUSTASU TOETUS- toetuse määramise aluseks on pere netosissetulek ühe pereliikme kohta. Toetust on õigus saada perel kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 150 euro. Toetuse suuruseks on 60% lasteaia osalustasu suurusest.
 

HUVITEGEVUSE TOETUS- toetuse määramise aluseks on pere netosissetulek ühe pereliikme kohta. Toetust on õigus saada perel kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 150 euro. Toetuse suuruseks on 50% huvitegevusringi õppetasust
 

SÜNNITOETUS- sünnitoetuse suuruseks on 400 eurot

 

ESIMEST KORDA KOOLI MINEVA LAPSE KOOLITOETUS- toetus määratakse ja makstakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale, kui taotleja ja laps on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikud, laps on asunud õppima Paide üldhariduskooli esimesse klassi ja taotlejal puuduvad võlgnevused Paide linna ees. Toetuse summa on 100 eurot.

Toetuste kohta infot   https://www.riigiteataja.ee/akt/428032013059 

ja

Paide linna kodulehelt http://paide.kovtp.ee/sotsiaaltoetused

 

Täiendavat infot küsige Paide Sotsiaaltöökeskusest.

< tagasi

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018