Uudised

Lasteaed alustab tööd 16 augustist

Lugupeetud lapsevanemad!

 

Alustame esmaspäevast 16 augustist taas Sookure lasteaia ruumides.

16.08-19.08 töötab 7 rühma

Alustavad 3 sõimerühma- Krõllid, Mesimummid, Lepatriinud

ja

Kolmeaastaste 2 rühma- Sookurekesed, Naerupallid

Lisaks kaks suveperioodi segarühma.

1. Päikesetupsudes  ( koos Päikesetupsud, Vikerkaare, Kiilikesed)  

2. Pokudes (koos Pokud, Liblikad, Mõmmikud)

Alates 23 augustist töötavad kõik rühmad oma ruumides ja  oma personaliga.

 

Seoses Covid-19 piirangutega võtame lapsi endiselt õues vastu.

Lasteaia ruumidesse lubame uusi lapsevanemaid, et  nad saaksid tutvuda rühmaruumidega.

Palume siseruumides kanda maske.

Võimalusel ja vajadusel lubame lapsevanemaid  lasteaia siseruumidesse kuni augusti lõpuni.

Suvise remondi käigus saime uued trepid ja sisekoridoridesse uued  põrandakatted.

Soovime alustada  nii, et välisjalanõudes me enam sisekoridorides ja treppides ei käi.

Palume mõistvat suhtumist sest ilmselt vajame kõik harjumist.

 

Turvalist ja põnevat uut  algust kõigile

loe edasi

Suvine etteteatamine lasteaiast puudumisest

Austatud lapsevanemad!

 

Käes on  suvine tööperiood puhkuste perioodidega.

Lasteaia poole on pöördutud küsimusega : kas juulikuu on kohamaksu vabastusega. Vastan et JAH, kui laps lasteaias ei käi terve kuu . Kehtib see, et aastas üks maksuvaba kuu. Eelnevalt oli küll eriolukorra vabastus aprillis aga see oligi eriolukorra erisus.

Kevadeni rakendasime edukalt Eliis keskkonnas  etteteatamisi, et oleks teada -palju reaalselt lapsi lasteaeda tuleb.

Tänan teid kõiki koostöö eest, meie lasteaias nägime  toidujääkide ning raiskamiste vähenemist.

Segadust on tekitanud suvine etteteatamiste periood 21.06-13.08

Kuna töötavad segarühmad ja õpetajatel puudub juurdepääs teiste rühmade laste andmete juurde Eliisis ja kahjuks  ei nähta etteteatamisi. Palun ajutiselt muuta etteteatamisviisi.

Kui laps on planeeritud suvel kohalkäima ja mingil  põhjusel ei tule/ei saa lasteaeda tulla, siis palun helistada suverühma hiljemalt hommikul  kella 8-ks  alljärgnevatel numbritel:

PÄIKESEPAI  58805749  (koos rühmad   Sookurekesed, Naerupallid, Krõllid, Saialill, Päevalill, Päikesepai)

TÄHEPAI  58806291    (koos rühmad   Kiilikesed, Vikerkaare, Liblikad, Pokud, Kaeralill, Rukkilill, Vikerkaarepai)

TUULEPAI  58805762   (koos rühmad  Päikesetupsud, Mõmmikud, Lepatriinud, Sinilill, Võilill, Pilvepai, Vihmapai, Tuulepai, Tähepai)

 

Juhul, kui te pole ette teatanud lapse puudumist siis arvestatakse päev toidupäevana kirja 1,60 osas kõikidel päevadel kui te pole ette teatanud.

Loodan teie mõistvale suhtumisele ja head koostööd soovides

Sookure Lasteaia direktor

P.S. sügisest e. 16 augustist jätkame taas vana etteteatamisviisi Eliis keskkonnas s.t. ette teatada eelmise päeva kell 12-ks lapse puudumisest

loe edasi

Suvine töökorraldus

Lugupeetud lapsevanemad!

Seoses läheneva suvise tööperioodiga tutvustame uut töökorraldust ja see on alljärgnev:

TÖÖTAME  31 maist kuni 11 juunini Paide Sookure Lasteaias.

Kaks esimest juuni nädalat töötab 10 rühma. Kõik  rühmad töötavad oma rühmaruumides. Koolieelikute rühm töötab Mesimummide ruumides nendele 7a.lastele, kes suvel veel teenust vajavad.

7-11 juunil on koolieelikute suvelaager, mida organiseerivad aineõpetajad kell 9.00-12.00

14 juunist kuni 18 juunini  töötame PAIde lasteaia Tallinna tänava  hoones 6 rühmaga.

Suveperioodil töötavad segarühmad. Puhkuseperioodil ei pruugi olla rühmades oma õpetajaid ja õpetaja abisid. Palume mõistvat suhtumist ja küsige julgesti rühma töötajatelt infot, kui midagi jääb arusaamatuks.

SAIALILL   (Sookurekesed)

PÄEVALILL  (Naerupallid)

KAERALILL (Kiilikesed)

RUKKILILL (koos Vikerkaare, Mesimummid, Lepatriinud)

VÕILILL  (koos Pokud, Liblikad)

SINILILL (koos Mõmmikud, Päikesetupsud)

21 juunist kuni 16 juulini töötame PAIde lasteaia Kastani tänava hoones. Tööl rühmades Sookure Lasteaia personal.

noorem vanuserühm 2-3a. PÄIKESEPAI (koos Sookurekesed, Naerupallid, Krõllid)

keskmine vanuserühm 3-5a TÄHEPAI (koos Kiilikesed, Vikerkaare, Liblikad, Pokud)

vanem vanuserühm 5-7a TUULEPAI  (koos Päikesetupsud, Mõmmikud, Lepatriinud)

Lapsi võtame vastu õues, välisukse juures. Lapsevanem helistab uksel näidatud telefoni numbrile ja õpetaja tuleb vastu.

Suveperioodil töötame  7.00-18.00. Õhtune valverühm ei tööta.

19 juulist kuni 13 augustini Sookure lasteaia personal puhkab ja Sookure lasteaia lapsed on PAIde lasteaia Kastani tänava hoones. Tööl on sel perioodil PAIde lasteaia töötajad.

 

16 augustist alustame taas tööd Sookure Lasteaias 7 rühmaga.

1) uued 2 aastased MESIMUMMID

2) uued 2 aastased LEPATRIINUD

3) uued 1,6k -2 aastased  KRÕLLID

4) SOOKUREKESED

5) NAERUPALLID

6) POKUD (koos Pokud, Liblikad,Mõmmikud)

7) PÄIKESETUPSUD (koos Päikesetupsud, Vikerkaare ja Kiilikesed )

 

ALATES 23 augustist töötavad kõik 11 rühma oma personali koosseisudega

 

Soovime sõbralikku ja toredat puhkuse- ja tööperioodi kõigile.

Püsime terved!

Sookure Lasteaia direktor

loe edasi

ELIIS kasutamine

Head lapsevanemad!

Palun liituge lasteaedade infosüsteem ELIISiga, mille saate avada interneti brauseriga aadressil  www.eliis.eu

(kahjuks äpp´iga ei saa kõiki võimalusi  kasutada)

Lapsevanemad näevad seal mida lapsed õpivad ning millega tegelevad päeva jooksul  ja saavad infot ürituste kohta

Süsteemis kajastatakse ka laste kohalkäimised

 

loe edasi

Suvine tööperiood

Austatud Lapsevanemad.

2021 aasta suvel on taas oodata lasteaias remonditöid. Remondiperioodi kavandame 14.juunist-11 augustini.

Selle aja jooksul peaks ehitaja renoveerima koridoride ja treppide põrandakatted.

loe edasi

Logopeedi ja eripedagoogi vastuvõtuajad

 

 

Sanne Servet töötab eripedagoog- logopeedina

Vestlused lapsevanematega eelnevalt kokku leppida   sanneservet@gmail.com

 

Eripedagoog Eleri Kütt töötab 0,5 ametikohaga ja peale lõunauinakut: Esmaspäev,Teisipäev, Kolmapäev

 

Kõne areng koolieelses eas 2-7 eluaastal

materjalid lastevanematele lugemiseks

http://www.elu.ee/?page_id=369

loe edasi

Lasteaia arvete maksmine

Lugupeetud lapsevanemad


Alates 1. märtsist 2015 on Paide linna Sookure ja PAIde lasteaias lapsevanemate poolt kulude katmiseks kaetava osa määr 7,5 % kalendrikuus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud täistööajaga töötamise kuutasu alammäärast.

2020 aasta 1 jaanuarist muutub tunnitasu alammäär, seega tõuseb lasteaia kohamaks Paide linna lasteaedades.

2020 aasta lasteaia kohamaks on 43,80 eurot ühes kuus

Lapsevanem osaleb lasteaia kulude katmises 11 kuud aastas. Üks suvekuu on maksuvaba, juhul kui laps ei käi lasteaias.

Kui laps kasutab lasteaia teenust kõik 12 kuud, siis tasutakse 12 kuud.

Toiduraha ühe päeva hind  1,60 EUR

 

Lasteaia kohamaks ja toiduraha kanda arveldusarvetele

SEB:  EE061010220049428015 saaja PAIDE LINNAVALITSUS

Swedbank:   EE152200221040007237   saaja PAIDE LINNAVALITSUS

Selgituseks kindlasti märkida lapse nimi (kelle eest tasutakse), rühma ja lasteaia nimi, kus laps käib.

Küsimuste tekkimisel palume helistada telefonil 38 38 647

Linnavalitsuse raamatupidaja Inge Lagi  

inge.lagi@paide.ee

loe edasi

Paide linnas muudetud lasteaia vastuvõtukorda

 

Paide linna lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 08.04.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Paide linna lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord.

 (2) Laste lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise tingimused on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seadusega.

§ 2.  Lasteaeda koha taotlemine

 (1) Lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) esitab lasteaeda koha taotlemiseks vormikohase avalduse (avalduse vorm määruse lisa) Paide Linnavalitsusele.

 (2) Avalduste esitamise ajalises järjekorras koostatakse lasteaiakoha taotlejatest nimekiri.

 (3) Uueks õppeaastaks komplekteeritakse rühmad saabunud avalduste alusel. Koha saamisest teavitab lasteaia direktor lapsevanemat kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 30. aprilliks. Lapsevanemal on kohustus peale teate saamist seitsme päeva jooksul anda tagasisidet, kas ta võtab koha vastu või loobub.

 (4) Kui lapsevanem ei ole oma otsusest teada andnud, on Paide Linnavalitsusel õigus laps kohataotlejate järjekorrast kustutada.

§ 3.  Lapse lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Vaba koha tekkimisel võetakse laps järjekorra alusel lasteaeda kogu õppeaasta kestel.

 (2) Direktor annab lapse vastuvõtmise kohta käskkirja ja teavitab vastuvõtmisest lapsevanemat.

 (3) Paide Linnavalitsuse lastekaitse spetsialisti juhtumipõhise menetluse raames on juhtumiplaani alusel võimalik lapsi vastu võtta lasteaeda erandkorras väljaspool järjekorda.

§ 4.  Lasteaiast väljaarvamine

  Lasteaia direktori käskkirjaga arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja kui:
 1) lapsevanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast vähemalt kaks nädalat enne eeldatavat lapse lasteaiast väljaarvamise aega;
 2) laps asub täitma koolikohustust.

§ 5.  Määruste kehtetuks tunnistamine ja rakendamine

 (1) Roosna-Alliku Vallavalitsuse 12.01.2011 määrus nr 1 „Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Paide Vallavalitsuse 23.09.2013 määrus nr 3 „Paide valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Paide Linnavalitsuse 02.12.2013 määrus nr 13 „ Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (4) Lõigetes 1-3 nimetatud määruste alusel vastuvõetud haldusaktid kehtivad kuni kehtetuks tunnistamiseni või kehtivuse lõppemiseni.

 (5) Eelmise korra alusel esitatud avaldused menetletakse uue korra järgi ja vastuolude korral rakendatakse taotlejale soodsamaid tingimusi.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Värk
Linnapea

Nellika Valder
Linnasekretär

Lisa Avaldus

loe edasi

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018