Lasteaiast > Projektid > KOP projektid

 

Kohaliku Omaalgatuse Programm 2011

MTÜ Sookure Lasteaia Sõbrakoda PEREPÄEVAD

projekti kinnitas Järva Maavanem 24.05.2011 korraldusega nr 315 kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoorus. Taotlus rahastati 1315 EUR. Projekti vältel toimub neli perepäeva
- Esimene perepäev toimub Sookure lasteaias ja kannab pealkirja „Ohutult koju ja lasteaeda“ (aeg septembris 2011)
- Teine perepäev toimub Sookure lasteaias. Muistendite ja rahvajuttude jutustamine ning nende jutustamise õpetamine lastevanematele. (novembrikuus 2011)
- Kolmas perepäev toimub Avatud Noortekeskuses. Koolitus lastevanematele „Lapse arengu toetamine“ – kuidas toetada lapse arengut ja kasvatada lapses kodanikuharidust (veebruaris 2012)
- Neljas perepäev toimub Sookure lasteaia lillelaadal (mais 2012)

Kohaliku Omaalgatuse Programm 2013


Projekt
Sookure Lasteaia lastele oma kodukandi rahvariided

Eesmärk:
Tutvustada süvendatult lastele kodukandi pärandkultuuri ja soetada 26 uut komplekti rahvariideid lasteaia lastele - 13 poistele ja 13 tüdrukutele.
Projektis osalevad Koolieelikud Vikerkaare rühmast.


Käesoleva projekti tegevuste käigus tutvutakse mitmekülgselt Paide kodukandi pärandkultuuriga:
1. Pärandkultuuri kandmine põlvkonnalt põlvkonnale;
2. Paide rahvariide mustri tundmine ja rahvariide kandmine rahvuslikel tähtpäevadel;
3. Vanavanemate traditsioonide ja rahvalike mängude ja tantsude tutvustamine.

Tulemused:
1. Sookure lasteaia lastel on 26 uut komplekti Paide kihelkonna rahvarõivaid
2. Lasteaias on algatatud lisategevus Folkloori- ja rahvatantsuring
3. Osaletakse oma esindusrühmaga Järva maakonna laulu-ja tantsupeol
4. Korraldatakse Vabariigi aastapäeva piduliku aktus Paide Raekojas ( Raekoja külastus ja Paide linnapea vastuvõtt)
Järva MV rahaline toetus 1547,65 eurot

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018