Uudised

Uute 2-aastaste laste vanemate koosolek 15.05.2019 Kell 18.00

Sel sügisel avame kaks kaheaastaste laste rühma

Ja ühe 1,6 - 2  aastaste laste rühma

2a  Vikerkaare (õpetajad Merle, Kristi, õpetaja abi Moonika)

2a  Kiilikesed  (õpetajad Marje, Reliina, õpetaja abi Helen)

1,5 - 2a   Krõllid  (õpetajad Elena, Maarja, õpetaja abi Ene)

Paremaks kohanemiseks 2a laste rühmadele  laulu- ja mänguringid Esmaspäeviti,

Tegevused  kestavad 20-25 minutit

•22.04  kell 10.30 Vikerkaare  kl. 11.00 Kiilikesed
•29.04  kell 10.30  Vikerkaare  kl. 11.00   Kiilikesed
•06.05  kell 10.30   Vikerkaare  kl. 11.00  Kiilikesed
 
Krõllide rühm liitub lauluringidega nendel aegadel, mis nende lastele kellaajaliselt paremini sobivad
loe edasi

Lasteaia arvete maksmine, lasteaia kohamaks tõuseb 1 jaanuarist 2019

Lugupeetud lapsevanemad


Alates 1. märtsist 2015 on Paide linna Sookure ja PAIde lasteaias lapsevanemate poolt kulude katmiseks kaetava osa määr 7,5 % kalendrikuus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud täistööajaga töötamise kuutasu alammäärast.

2019 aasta 1 jaanuarist muutub tunnitasu alammäär, seega tõuseb lasteaia kohamaks Paide linna lasteaedades.

2019 aasta lasteaia kohamaks on 40,50 eurot ühes kuus

Lapsevanem osaleb lasteaia kulude katmises 11 kuud aastas. Üks suvekuu on maksuvaba, juhul kui laps ei käi lasteaias.

Kui laps kasutab lasteaia teenust kõik 12 kuud, siis tasutakse 12 kuud.

 

 

Lasteaia kohamaks ja toiduraha kanda arveldusarvetele

SEB:  EE061010220049428015 saaja PAIDE LINNAVALITSUS

Swedbank:   EE152200221040007237   saaja PAIDE LINNAVALITSUS

Selgituseks kindlasti märkida lapse nimi (kelle eest tasutakse), rühma ja lasteaia nimi, kus laps käib.

Küsimuste tekkimisel palume helistada telefonil 38 38 647

Linnavalitsuse raamatupidaja Inge Lagi  

inge.lagi@paide.ee

 

Sookure Lasteaia kohamaks on ühes kuus 40,50 EUR ja toiduraha ühe päeva hind  1,40 EUR

loe edasi

Huviringid

Huviringid sookure lasteaias 2018-2019

esmaspäev

teisipäev

kolmapäev

neljapäev

 

Reede

 

 

16.30-17.15

Kk7 pallimänguring

 

16.30-17.00

hotsport

2-3 aastased mänguline liikumine

 

 

 

17.15-18.15

Hotsport

4-7 aastaste tantsuline liikumine

 

 

 

 

17.15-18.15

Hotsport

4-7 aastaste tantsuline liikumine

 

 

 

 

loe edasi

ELIIS kasutamine

Head lapsevanemad!

Palun liituge lasteaedade infosüsteem ELIISiga,

Lapsevanemad näevad seal mida lapsed õpivad ning millega tegelevad päeva jooksul  ja saavad infot ürituste kohta

Süsteemis kajastatakse ka laste kohalkäimised

loe edasi

Logopeedi ja eripedagoogi vastuvõtuajad

Kärt Mihkelsaar võtab lapsevanemaid vastu

Kolmapäeval kell 14.00-15.00

Reedel kell 15.00-17.00

(eelneval kokkuleppel)

kartmihkelsaar@gmail.com

 

Logopeed Tiiu Talvak võtab lapsevanemaid vastu

Esmapäev kell 15.00-17.20 (eelneval kokkuleppel)

tiiutalvak@hot.ee

 

 

 

Kõne areng koolieelses eas 2-7 eluaastal

materjalid lastevanematele lugemiseks

http://www.elu.ee/?page_id=369

loe edasi

Paide Linna Toetused

Toetuse taotlemiseks pöörduda Paide Linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistide poole Paide Sotsiaaltöökeskusesse, Aiavilja 13, Paides
Vajalik eelnev registreerimine kell 9.00-10.00 tel. 3838629
Sotsiaaltöö spetsialistide poole. 

 

TOITLUSTAMISE TOETUS (kool, lasteaed)- toetuse määramise aluseks on pere netosissetulek ühe pereliikme kohta. Koolitoidu toetust on õigus saada perel kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 150 euro. Lasteaia toidu toetust on õigus saada perel kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 150 euro.

Toetus määratakse koolis ja lasteaias toitlustamisel 50% lapsevanema poolt mastavast summast, tingimusel, et pere netosissetulek jääb kuni 20 eurot alla volikogu kehtestatud piirmäära.

Toetus määratakse koolis ja lasteaias toitlustamisel 100% lastevanemate poolt makstavast summast tingimusel, et pere netosissetulek jääb enam kui 20 eurot alla volikogu kehtestatud piirmäära.

LASTEAIA OSALUSTASU TOETUS- toetuse määramise aluseks on pere netosissetulek ühe pereliikme kohta. Toetust on õigus saada perel kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 150 euro. Toetuse suuruseks on 60% lasteaia osalustasu suurusest.
 

HUVITEGEVUSE TOETUS- toetuse määramise aluseks on pere netosissetulek ühe pereliikme kohta. Toetust on õigus saada perel kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 150 euro. Toetuse suuruseks on 50% huvitegevusringi õppetasust
 

SÜNNITOETUS- sünnitoetuse suuruseks on 400 eurot

 

ESIMEST KORDA KOOLI MINEVA LAPSE KOOLITOETUS- toetus määratakse ja makstakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale, kui taotleja ja laps on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikud, laps on asunud õppima Paide üldhariduskooli esimesse klassi ja taotlejal puuduvad võlgnevused Paide linna ees. Toetuse summa on 100 eurot.

Toetuste kohta infot   https://www.riigiteataja.ee/akt/428032013059 

ja

Paide linna kodulehelt http://paide.kovtp.ee/sotsiaaltoetused

 

Täiendavat infot küsige Paide Sotsiaaltöökeskusest.

loe edasi

Lauluhäll 2019

Õnnitleme Lauluhällil 2019 osalejaid ja võitjaid:

MAARJA- LIISA AARELO

KEVIN KOMAROV

REBECA RANDVÄLI

MIRTE TOOMLA

HELEENE KATREEN OSULA - I KOHT

MEERI MAI OSOLIN II KOHT

HOIAME VÕITJATELE PÖIALT LAULUKAAREL !

loe edasi

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018