Lasteaiast > Missioon, visioon, väärtused

Lasteaia missioon

Toetada laste mitmekülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.


Lasteaia visioon

Kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonnaga lasteaed, kus luuakse eeldused aktiivsete ja vastutustundlike isiksuste kasvamiseks.

Lasteaia väärtused

AUSTUS

HOOLIVUS

TERVISLIKKUS

KESKKONNASÕBRALIKKUS

INNOVAATILISUS

Lisaks põhiväärtustele on Sookure lasteaia nimes peidus lisaväärtusi, mis on igapäeva töös olulised.

S- sõbralikkus

O- omanäolisus

O- omaalgatuslikkus

K- koostöö

U- uuele avatud

R- rõõmsameelsus

E- esinduslikkus

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018