Lasteaiast > Missioon, visioon, väärtused

Lasteaia missioon


Pakkuda turvalist, perekeskset ja lapsevanema huvisid arvestavat päevahoidu Paide linna kodanikest lastele, toetades laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.


Lasteaia visioon

Olla kaasaegse kasvukeskkonnaga, uuele avatud, lapsi arvestav kunsti- ja liikumiskallakuga lasteaed, kus luuakse eeldused teotahteliste, positiivselt meelestatud, vastutustundlike isiksuste kasvamiseks.

Lasteaia väärtused

Lisaks põhiväärtustele on Sookure lasteaia nimes peidus lisaväärtusi, mis on igapäeva töös olulised.

S- sõbralikkus

O- omanäolisus

O- omaalgatuslikkus

K- koostöö

U- uuele avatud

R- rõõmsameelsus

E- esinduslikkus

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018