Lasteaiast > Meie põhisuunad

PAIDE SOOKURE LASTEAED on õppe- ja kasvatusasutus, mille eesmärgiks on laste hoidmine ja alushariduse andmine. Lasteaias toimub õppetöö riikliku õppekava alusel. Õppetöö toimub lasteaias eesti keeles. Lasteaias on 11 rühma. On paralleelrühmad 6a, 5a, 4a, 3a, 2aastastele lastele. Rühmades on ette nähtud laste arv 21-24 last aiarühmas ja 14-16 last sõimerühmas.


Personal: pedagooge-27, neist 22 rühmaõpetajat ja 5 eri-tegevuste õpetajat (muusikaõpetaja, liikumise õpetajaid 2, 1 logopeed ); rühmaõpetaja abid 11, tervisetöötaja.

SA Paide Haldus töötajad: 2 kokka, 1 üldkoristaja, pesumasinist, majahoidja ja remondimees.

Juhtimine: direktor ja õppealajuhataja.


Lasteaeda võetakse  lapsi  vastu 2 aastaselt. Rühmaõpetajad, kes alustavad 2-aastastega tegelevad 5 aastat samade lastega ja saadavad lapsed koolini välja.


Lasteaia põhisuunad on :

Lasteaial on tugevad ja omanäolised traditsioonid ja üritused.

* sõbranädal

* liikumis- ja kevadpeod

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018