Lasteaiast > Projektid > KIK projektid

Eesmärk: läbi mängulise ja praktilise tegevuse õpivad 4-6 aastased lapsed tundma metsloomi

Tegevused:

Tartu Loodusmaja külastus

Pärnu Keskkonnahariduskeskuse Pernova külastus

kestvus: aprill-mai 2019 

KIK toetus 1280 eurot 

Eesmärk:
Lindude elupaikade ja eluviiside tutvustamine lasteaia vanemate rühmade lastele

Tegevused:
Tartu Loodusmaja külastus
Aktiivõppeprogramm" Meie sulelised sõbrad"

osalevad 5-6 ja 6-7 aastaste laste rühmad

Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projekti Toetus KIK´ilt 1340 euro suuruses summas.

Eesmärk: 

Mängulise ja praktilise tegevuse kaudu kivimitega tutvumine looduskeskustes ja vahetus looduses kivimite vaatlused.

Keskkonnateadlikkuse tõstmine lastel ja lasteaiaõpetajatel läbi erinevate programmide ja väljasõitude.

Tegevused:

 1. Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumi külastus
 2. Jääaja Keskuse külastus
 3. Porkuni Paemuuseumi külastus

4-aastaste laste rühmad
POKUD, LIBLIKAD
osalevad programmis "Märka ja avasta kivimeid".
Porkuni Paemuuseumis

5-aastaste laste rühmad
PÄIKESEJÄNKUD, PÄIKESETUPSUD
osalevad programmis "Pinnavormide tutvustamine - kuidas tekkis kelgumägi".
Jääaja Keskus Äksis

6-aastaste laste rühmad
KRÕLLID, LEPATRIINUD, MESIMUMMID
osaleva geoloogia-alases õppeprogrammis koos muuseumi külastusega.
Tartu Ülikooli Geoloogiamuuseumis

Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projekti Toetus KIK´ilt 2158 euro suuruses summas.

Pildid: 

http://sookure.edu.ee/?c=kik-projekt-kivimitega-sobrakst&l=et#content

Projekti kestus september 2014 -mai 2015

Projekti tegevused

 1. Matkad: Lapsed matkavad Paide ümbruses olevate veekogude nt. tehisjärve ja Pärnu jõe äärde, kus tehakse puhta vee vaatlusi
 2. Õppekäik: Lapsed tutvuvad "AS Paide Vesi" tööga ning näevad vee puhastamist ja pumplat
 3. Mängupidu:Lapsed saavad uusi teadmisi vee tähtsusest, ressursside olemasolust ja oskavad edaspidi säästvamalt vett tarbida.

Väljasõidud

 1. Õppekäik Norra-Oostriku allikate juurde
 2. Õppekäik Mukri rabasse
 3. Õppekäik: Pärnu Keskkonnahariduskeskusesse ja mere äärde

Näitus: Vesi Pärnu jõest merre

Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projekti Toetus KIK´ilt 1518 euro suuruses summas.

P5130143.JPGIMG_6124.JPGP5190177.JPGP5190298.JPG

Läbi iganädalaste loodustegevuste suurendatakse laste loodusteadlikkust ning aidatakse mõista keskkonnasõbraliku käitumise vajalikust. Viiakse läbi õppereisid erinevate vanuserühmade lastele puudega tutvumiseks. Matkad loodusesse  aitavad lastel tutvuda meid ümbritseva looduskooslustega. Laste osalemine suurendab  loodusteadlikkust nii lastel kui vanematel ning annab võimaluse suurendada kõigi osalejate keskkonnateadlikkust.

Projekti toetus KIK´ilt 2589  euro suuruses summas.

TEGEVUSED  oktoobrist kuni juunini 2013/2014 õppeaastal

Matk loodusesse puude vaatlusega

Mängupeod sügisel ja talvel

Koolitus: Puud -meie keskkonna puhastajad

 1. Õppekäik Luua Metsanduskooli
 2. Õppekäik Tallinna Botaanikaaia dendraariumi
 3. Õppekäik Soomaa puisniidule
 4. Õppekäik Sagadi looduskooli
 5. Laste õppekäik Villevere Rõugu Talupark- dendraariumi.
 6. Õppekäik RMK Rava metskonda


Projekti tegevused teostatakse kahes 5-aastaste rühmas.
Projekti käigus valmivad AVASTUSÕPPE teemakohased õppevahendite kastid ja omandatakse looduskeskkonda puudutavaid teadmisi praktiliste tegevuste kaudu.

TEGEVUSED  oktoobrist kuni juunini 2011/2012 õppeaastal

 1. Õppekäik Keskkonnaametisse Türile
 2. Mängupidu "Elukutsed"
 3. Koolitus "Avastusõpe" õpetajatele
 4. Looduskeskkonda puudutavate teadmiste omandamine praktiliste tegevuste kaudu
 5. Õpetajate õppekäik Tallinna Lehola Lasteaeda
 6. Laste õppekäik Ahhaa Keskusesse Tartus
 7. Õppekäik  rabasse koos Lastevanematega
 8. Näitus Pokude ja Liblikate rühmas

Projekt Toetus KIK´ilt 2836 euro suuruses summas.

sai kinnituse 2011. aasta keskkonnaprogrammi projektide rahastamisel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) nõukogu otsustas oma koosolekul 28.06.2011 toetada taotlust — 8380.33 euro suuruses summas "Keskkonnateadlikkus" programmist.

Projekti eesmärk on mängulise ja praktilise tegevuse käigus looduse tundmaõppimine, kaasaegsete õppevahendite hankimine lasteaia 11 rühmale ja metoodika kabinetti. Keskkonnateadlikkuse tõstmine lastel, lastevanematel ja lasteaiaõpetajatel läbi ühisürituste ja koolituste.

Projekt kestab ühe õppeaasta 2011/2012. Toimuvad igakuised üritused, väljasõidud ja tegevused.

Tegevused:

 1. Matk loodusesse Sookure lasteaialaste ja lapsevanematega
 2. Mängupidu "Sügis aias, põllul ja metsas"
 3. Õppekäik giidiga Koitjärve rabasse räätsadel
 4. Looduskeskkonda puudutavate teadmiste omandamine raamatutest ja õppemängudest
 5. Mängupidu " Loomad talvel"
 6. Lumeskulptuuride ehitamine koos lastevanematega
 7. Koolitus: "Aktiivsed õuesõppe tegevused"  õpetajatele
 8. Loodusmapi koostamine
 9. Laste õppekäik Tallinna Botaanikaaeda
 10. Laste õppekäik Tallinna loomaaeda
 11. Mängupidu: Puud ja põõsad kevadel, lasteaia õuealal
 12. Rühmade fotonäitus: Kevad siristab puulatvades
 13. Loodusteadmiste omandamine raamatutest ja CD-lt ning mängides

Projekti eesmärk

Erinevate loodusobjektide (taimed, loomad jm) tundmaõppimine läbi kirjanduse, mängude, praktilise vaatluse ja -tegevuse; loodusõppe metoodilise õppevahendi koostamine eelkooliealistele lastele (teooria ja praktika tulemusena); koostöö tõhustamine keskkonnateadlikkuse tõstmine nii lastel kui ka vanematel

Tegevused:

 1. Loodusriiuli kujundamine Päikesetupsude rühma
 2. Maaelu puudutavate teadmiste omandamine raamatutest ja CD-lt ning mängides
 3. Laste õppekäik C.R.Jakobsoni majamuuseumisse
 4. Maaelu mapi koostamine
 5. Loodusteadmiste omandamine raamatutest ja CD-lt ning mängides
 6. Laste õppekäik Elistvere loomaparki
 7. Loodusmapi koostamine

Tulemused:

Projektis osalenud eelkooliealiste laste teadlikkus maaelust ja loodusest kasvab, ning suureneb keskkonnateadlikkus. Projektis osalevad lapsed õpivad loodust hoidma ja väärtustama. Suureneb lastevanemate keskkonnateadlikkus. 

Projekti kestus oktoober 2008- mai 2009
OKTOOBER
1. Õppekäik Prääma raba õpperajale , mäng metsas ja katse
2. Metoodilise materjali koostamine
3. Orienteerumismäng vanematega
NOVEMBER
1. Õppekäik Prääma raba õpperajale , mäng metsas ja katse
2. Metoodilise materjali koostamine
3. Väljasõit Türi Lokuta lasteaia õpperjale
DETSEMBER
1. Õppekäik Prääma raba õpperajale , mäng metsas ja katse
2. Metoodilise materjali koostamine
3. Jõulupidu metsas koos vanematega
JAANUAR
1. Õppekäik Prääma raba õpperajale , mäng metsas ja katse
2. Metoodilise materjali koostamine
VEEBRUAR
1. Õppekäik Prääma raba õpperajale , mäng metsas ja katse
2. Metoodilise materjali koostamine
MÄRTS
1. Õppekäik Prääma raba õpperajale , mäng metsas ja katse
2. Metoodilise materjali koostamine
APRILL
1. Õppekäik Prääma raba õpperajale , mäng metsas ja katse
2. Metoodilise materjali koostamine
3. Väljasõit Elistvere loomaparki
MAI
1.Õppekäik Prääma raba õpperajale , mäng metsas ja katse
2.Metoodilise materjali esitamine kolleegidele
3. Aasta lõpetamine

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018