Lasteaiast > Projektid > Comenius 2009-2011

Rahvusvaheline koostöö Sookure Lasteaias


Sookure Lasteaia rahvusvaheline  Comeniuse projekt “ Kui loovus ja väljendusoskus kohtuvad väikese lapse arengus”

Projekt seob üheksat maad, kokku üle 1100 eelkooli õpilase Ida-, Lääne-, Põhja- ja Lõuna- Euroopast, peale Sookure Lasteaia Eestist osalevad projektis veel Itaalia, Põhja-Iirmaa, Inglismaa, Bulgaaria, Türgi, Poola ja Portugali lasteaiad.

 Projekti rahvusvaheliseks koordinaatoriks on Rizario Lasteaed Kreekas. Projekti rahastab Sihtasutus Archimedes 391 500 krooniga ja projekti kestus on kaks aastat.
Projekt pakub õpetajatele võimalust käia erinevates Euroopa riikides, õppida tundma erinevate maade haridussüsteeme ja lasteaedu.

Esimeseks võõrustajaks Paide Sookure Lasteaed. Nii viibiski 19 inimest kaheksast erinevast maast 2010.a 19-25 oktoobrini Eestis. Külalisi oli Inglismaalt Birminghamist, Põhja-Iirimaalt Cookstownist, Türgist Istanbulist, Portugali Cinfae linnast, Itaaliast - Francilla Al Marest, Bulgaariast Dobrichist, Kreekast- Trikalast, Poolast Warssavist.

Külalised õppisid tundma Eesti haridussüsteemi ja alusharidust, külastasid Paide linna lasteaedu ja koole, maitsesid eesti rahvustoite, tantsisid rahvatantse, külastasid Tartu ja Tallinna linna ja said osa meie saunaskäimise traditsioonist. Toimusid projekti arutelud ja iga maa tegi oma maad ja lasteaeda tutvustava esitluse.
Külalistel oli võimalik külastada ka mitmeid tegevusi lasteaias – vaadata muusikatundi, võimlemistundi, voolimist, lugema-ja kirjutamaõpetamise tundi. Külastati lasteaia kõiki rühmaruume ja vaadeldi mängulisi tegevusi läbi vaatlemise-võrdlemise ja kuulamise-kõnelemise. Tutvuti lasteaia erinevate võimalustega.
2009/2010 õppeaastal toimusid pedagoogide lähetused Bulgaariasse, Itaaliasse, Põhja-Iirimaale ja Poola.
2010/2011 õppeaasta pedagoogide välislähetusmaad olid: Portugal, Türgi, Inglismaa, Kreeka

Pildid ja projekti tegevused Sookure Lasteaia Comeniuse projektist on üleval projekti kodulehel aadressil : http://comenius2009.sauropol.com

Projekti eesmärk saavutatakse läbi programmis ettenähtud loovuse ja väljendusoskust nõudvate tegevuste (kasutades ka infotehnoloogiat). Vastavalt plaanile lapsed kasutavad oma kujutlusvõimet: esitavad näidendeid, muusikalisi muinasjutte, mänge, nukuetendusi. Loovad nukke, lugusid, laule, luuletusi. Katsetavad erinevaid värve, tehnikaid, materjale. Vahetavad oma maa rahvuslikke laule, tantse, muinasjutte ja kostüüme projektis osalevate partneritega saades selle kaudu tunda ,et nad on osake suurest maailmast, suuremast kui nende oma maa.    

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018