Lasteaiast > 2021-2022 Õppeaasta plaan > 2021-2022 Õppeaasta teema ja eesmärgid

2021-2022

ÕPPEAASTA TEEMA: „Mina ja loodus“

ÕPPEAASTA MOTO:  Iga samm jätab jälje

 

ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID:

  1. Lasteaias toimib tõhus meeskonnatöö, lähtutakse ühistest eesmärkidest ja põhimõtetest
  2. Lapsevanemad on kaasatud lasteaia õppeprotsessi erinevate ühiste ettevõtmiste  kaudu
  3. Lasteaias on rakendunud projektõppe metoodika

 

 

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID:

  1. Laps märkab erinevatel aastaaegadel looduses toimuvaid muutusi
  2. Laps on teadik, kuidas tema igapäevased valikud mõjutavad loodust ja keskkonda
  3. Laps teab, kuidas hoida ja väärtustada loodust
  4. Planeerimine on lapsest lähtuv, lapsed on kaasatud planeerimisprotsessi. Lapsed on aktiivsed osalejad projektide loomisel.

 

 

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018