• Eesti keeles
  • In english

Paide linnas muudetud lasteaia vastuvõtukorda 

Lugupeetud lapsevanemad!

Alates 16 jaanuarist ei koostata enam lapsevanematega kohakasutuslepinguid.

viide:

Paide Linnavalitsuse määrus "Paide linna
lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord", jõustub
16.01.2017.
Link: https://www.riigiteataja.ee/akt/413012017015

 

AXIS MULTIMEDIA 2006-2008
- admin -

Serverit teenindab EENet